Pěstování perel

perlova farma 002

Hlavními činnostmi při pěstování perel jsou nukleace a samotná produkce perel. Kultivované (uměle vypěstované) perly dnes tvoří téměř 100% ze všech prodaných perel. Přírodní perly se na současném trhu podílejí méně než 0,001%.

Kultivované perly jsou pěstovány na tzv. perlových farmách. Na každé farmě je nukleovaných (do tkáně perlorodky je zasazeno umělé jádro) několik tisíc ústřic, které jsou dále ponechány 2-5 let ve vodní nádrži. V průběhu této doby se v nich vyvíjí perla. Úspěch při pěstování je závislý na kombinaci několika faktorů – čistota vody, povětrnostní podmínky, přítomnost nemocí, bakterií apod. Do těchto jevů, které ovlivňují tvorbu perly je nutné zahrnout jak jevy přírodní, tak umělé.

 

Moderní techniky při pěstování perel

Prvním krokem v procesu pěstování perel je nukleace perlorodých ústřic. V počátcích perlového průmyslu byly ústřice jednoduše sbírány u moře. Někteří pěstitelé údajně používají tuto metodu i dnes, převážná většina si však chová ústřice vlastní. Mezi prvním a druhým rokem života je perlorodka dostatečně velká pro nukleaci.

 

Proces nukleace

Nukleace je zákrok, při kterém se cizí předmět implantuje do ústřice. Tento objekt způsobuje podráždění, které působí proti ústřici, ta začne reagovat vylučováním perleti. Perleť postupně obklopuje cizorodý objekt, což vytváří perlu.

 

Dvě metody nukleace

Používají se dvě základní metody nukleace. Mořské ústřice jsou obecně nukleovány pomocí "korálku", který je vypreparován z tzv. mateřské ústřice. Nejprve je korálek obalen malým kouskem tkáně dárcovské ústřice. Korálek spolu s tkání jsou pak implantovány do gonády (pohlavní žlázy) ústřice. Korálek slouží jako jádro, kolem kterého se perla vyvíjí. Výsledná perla má tento korálek ve svém středu a má tendenci se vyvíjet ve stejném tvaru. V perle může být tento korálek detekován rentgenem.

Sladkovodní perorodky jsou obecně nukleovány pomocí kousku tkáně z jejich pláště. Tento malý kousek tkáně pláště je umístěn do gonády hostitelské ústřice. Sladkovodní ústřice může přijmout více kousků tkáně v rámci jednoho kultivačního cyklus – průměrně může vytvořit 24 až 32 perel.

 

Růst perly

V průběhu několika týdnů po nukleaci mohou některé z ústřic odmítnout a vypudit implantované jádro, jiné mohou dokonce zemřít. Většina z nich však jádro přijme a je následně umístěna do klecí nebo sítí, kde se budou perly uvnitř perlorodek rozvíjet. Doba růstu perly je závislá na typu ústřice. Většinou se však jedná o dobu dvou až pěti let.

 

Sklizeň

Poté, co jsou perly plně vyvinuty dochází k jejich sklizni. Nejprve dochází k vyjmutí z ústřic, následně jsou perly omyty, osušeny a seřazeny podle obecných kategorií. V některých případech jsou perly leštěny omíláním v soli a vodě. Posledním krokem je jejich prodej šperkařům a prodejcům perel.