Nukleace perel

Jádro perly, tzv. nukleus, je zjednodušeně řečeno korálkem implantovaným do gonády (pohlavní žlázy) mořského měkkýše nebo kousek tkáně pláště měkkýše, který je zasazen do existujícího perlového vaku v plášti sladkovodní perlorodky.

Perlové farmy se liší typem produkovaných perel. Jedno však mají společné - nukleaci perel. Každá komerčně vyráběná perla, s výjimkou perly Keshi, je výsledkem nukleace.

Vhodné podmínky pro proces nukleace sladkovodních perlorodek nastavil jako první japonský chovatel perel Mikimoto. Ten experimentoval s mnoha materiály. Vzhledem k tomuto japonskému vlivu je ještě dnes pro měření jader perel využívána starověká japonská jednotka délky "bu". Metrická hodnota 1 bu je 3,03 mm.

 

Jádro mořských perel

Jádro (nukleus) používané při nukleaci mořských perel je korálek (nazývaný také matka perly), který je vytvořen ze skořápky mušle. Skořápka je dále zaoblena a leštěna. Jádro vysoké kvality je bílé, bez pruhů uhličitanu vápenatého. Tyto pruhy se totiž následně mohou objevit na perle, která je v důsledku této skutečnosti hodnocena jako méně kvalitní.

Prvním krokem při nukleaci mořského měkkýše je malé naříznutí jeho gonády. Poté je do tohoto řezu vloženo jádro, které je následně pokryto velmi malým kouskem tkáně pláště darujícího měkkýše. Plášť tkáně je umístěn mezi vložený nukleus a pohlavní žlázu přijímajícího měkkýše. Tímto se vytvoří perlový vak, kde perla následně roste (obaluje se perletí).

 

Kolikrát může být měkkýš nukleován?

Mořští měkkýši mohou zpravidla vytvářet pouze 1-2 perly v rámci jedné nukleace. Perlu Akoya lze najednou nukleovat až 5-ti jádry, nejčastěji se však používají jádra dvě. Tato perla však po sklizni umírá. Měkkýši vytvářející perly jižních moří a tahitské perly (Pictada margaritifera a Pinctada maxima) mohou přijmout pouze jedno jádro. Po sklizni jsou však tito měkkýši schopni přijmout další jádra. Mohou být tedy nukleováni opakovaně. Po několika úspěšných nukleacích začne měkkýš produkovat jemné perly. V této fázi je často vracen do volné přírody, kde má posílit geny budoucích generací ústřic.

 

Nukleace sladkovodních měkkýšů

 

perlova faram004

 

Sladkovodní perly jsou rovněž nukleovány, ale jiným způsobem. Namísto vkládání korálku jsou tito měkkýši nukleováni malým kouskem tkáně pláště ústřice. Tyto kousky tkáně pláště nejsou umístěny v reprodukčním orgánu mušle, ale v masité tkáni pláště. Vzhledem k tomu, že je plášť tkáně dostatečně velký a nachází se na obou stranách ústřice, může být do každé perlorodky vloženo několik jader najednou. Do většiny mušlí je vkládáno 12 až 16 jader na obou stranách (celkem tedy 24 – 32). Rozdíl v nukleaci a možnostech přijmutí jader u sladkovodních a mořských měkkýšů je jednou z příčin rozdílné ceny sladkovodních a mořských perel.