Kultivované perly

Perly kultivované, resp. z chovů jsou všechny perly, které vznikají vlivem lidského zásahu. Naopak náhodným procesem vznikají perly přírodní. Tyto perly je obtížné nalézt v přírodě, proto jsou velice vzácné.

 

Vznik perly

Perla vzniká v okamžiku, kdy pronikne malý cizorodý předmět nebo parazit do tkáně měkkýše a uchytí se zde. Jako odezva na tuto skutečnost dojde k sekreci látky nazývané perleť (tímto začíná vznik perly). Perleť je kombinace krystalických a organických látek, která se tvoří ve vrstvách tak, aby obklopila cizorodý předmět a ochránila měkkýše. Po několika letech tento proces nanášení perleti vytvoří perlu. 

 

Kultivace perel

perlova faram013

 

V současnosti pocházejí téměř všechny perly z chovů. Zasunutím cizorodého tělesa do těla měkkýše mohou chovatelé perel vyvolat vznik perly. Od tohoto okamžiku probíhá stejný proces tvorby jako u perel přírodních. Jediným rozdílem v tomto případě je skutečnost, že vyvolání vzniku perly je úmyslné.

Výhodou kultivace je, že mohou být od počátku vytvářeny kulaté perly. Je tak možno produkovat miliony vysoce kvalitních perel a tím je učinit dostupné a cenově přijatelné pro všechny. 

Perly z chovů je možno od přírodních perel rozlišit použitím rentgenové spektrometrie, která odhalí jádro perly.

 

Počátky kultivace perel

Současný chov perel je výsledkem objevů učiněných na konci 19. a počátku 20. století japonskými badateli Tatsuhei Mise, Tokishi Nishikawa a synem výrobce nudlí Kokichi Mikimoto. Některé chovy byly dlouho schopny uměle stimulovat sladkovodní měkkýše k produkci perel. Tyto perly však byly obecně spíše polokulového než kulového tvaru (perly Mabe). Na počátku se Mikkimoto soustředil na chov perel mabe. Následně přešel k tvorbě kulatých perel s použitím techniky vložení kuličky a tkáně do gonadu (pohlavní žlázy) ústřic Akoya. Tuto techniku patentoval v roce 1916.

Mikkimotův patent vyvolal revoluci v perlovém průmyslu. Postup umožnil spolehlivou a konzistentní kultivaci velkého množství kvalitních perel. Tak se zrodil současný perlový průmysl.

 

Dnešní průmysl chovu perel

Vývoj kultivace perel přinesl tomuto průmyslu stabilitu a předvídatelnost (teoretické množství vyprodukovaných perel, možný zisk apod.). Tento vývoj, v posledních 100 letech, zapříčinil rychlý růst perlového průmyslu. V současnosti průmysl kultivace perel (zejména výroba perel ze sladkovodních chovů, perel Jižních moří, Tahitských a samozřejmě i původních perel Akoya) v podstatě nahradil odvětví přírodních perel.