Hodnocení kvality perel

Hodnocení perel je postup přiřazující perlám nebo perlovému šperku hodnotu založenou na kvalitativních atributech stanovených průmyslovou praxí a odbornými orgány jako jsou Americký gemologický institut (GIA) a Evropská gemologická laboratoř (EGL).

 

hodnoceni perel

hodnocení perel

hodnoceni perelStejně jako u jakéhokoli jiného zboží, které se vyskytuje v široké paletě tvarů, velikostí, barev a vlastností, je pro nákup a prodej perel nutné používat standardizovaný systém ohodnocování. Pouze tímto způsobem mohou být perly popsány podle vzájemně odsouhlasených a stejně chápaných kritérií, na jejichž základě může být stanovena odpovídající cena. Perlový průmysl jako celek zatím nepřijal standardní systém ohodnocování. Místo toho jsou často používány specifické hodnotící systémy závislé na určité pěstírně perel či distributorovi perel. Standardní systém, který bude na trh pravděpodobně uveden byl vyvinut Americkým gemologickým institutem. Do té doby musí perlový průmysl spoléhat na obecně akceptovaný systém ohodnocování odvozený z charakteristik hodnotících kvalitu perel.

Nejvyužívanější jsou dva systémy ohodnocování perel. Jedná se o systém AAA-A a systém A-D (také označovaný jako Tahitský systém). Tyto systémy jsou nejuznávanější a zároveň jsou považovány za standardní téměř všemi význačnými prodejci perel.

 

Systém AAA-A

Systém AAA – A hodnotí perly na stupnici od AAA do A, přičemž AAA je označení nejvyšší kvality. Tento systém hodnocení se používá zejména pro perly sladkovodní a mořské perly Akoya , ale je také mnohdy akceptován pro perly jižních moří a Tahitské perly:

AAA: Nejvyšší kvalita perly. Povrch má velmi vysoký lesk a minimálně 95 % povrchu perly je bez jakéhokoli typu poškození.

AA: Povrch má velmi vysoký lesk a minimálně 75 % povrchu perly je bez jakéhokoli poškození.

A: Nejnižší stupeň kvality perly pro šperkařství s nižším leskem a/nebo více než 25 % povrchu perly vykazujícího poškození. Ve většině případů, pokud je perla použita pro šperk, je její poškození skryté, což je způsob jak vyrobit krásný šperk s nižší cenou.

 

Systém A-D/ Tahitský systém

Systém označuje perly na stupnici od A do D, přičemž A označuje nejvyšší kvalitu. Systém se používá ve Francouzské Polynésii a je založený na tamním vládním standardu. Tento systém se používá zejména pro hodnocení perel z Tahiti a perel jižních moří, proto je často označován jako „Tahitský systém“.

A: Nejvyšší kvalita perly s velmi vysokým leskem a pouze malými nedokonalostmi na méně než 10 % jejího povrchu.

B: Perla má vysoký nebo střední lesk. Povrch může mít některé viditelné nedokonalosti, ale na méně než 30 % své plochy.

C: Střední lesk s povrchovými defekty na méně než 60 % plochy povrchu perly.

D: Perla může mít mnoho menších defektů, bez žádného hlubokého defektu, rozložených na více než 60 % svého povrchu; nebo kombinaci malých a hlubokých defektů na méně než 60 % svého povrchu. V této kvalitě je lesk perly nepodstatný. I nejlesklejší perly budou hodnoceny jako D pokud je jejich povrch poškozen v uvedeném rozsahu. Perly s hodnocením nižším než D jsou považovány za perly nevhodné pro šperkařství.

 

Perleť

Oba výše popsané systémy ohodnocování jsou primárně zaměřeny na lesk a kvalitu povrchu perly. Nezapomínejme však, že další faktory také přispívají ke kvalitě a konečnému hodnocení perly. Jedním z nejdůležitějších je tloušťka perleti, která často rozhoduje, jak odolná bude perla v čase. Čím silnější je vrstva perleti tím pevnější a trvalejší bude perla (samozřejmě za předpokladu správného zacházení). Pro Tahitské perly stanovila vláda Francouzské Polynésii minimální tloušťku perleti na 0,8 milimetru. Jakákoli perla s perletí o nižší tloušťce se nesmí prodávat.

 

Na co si dát pozor

Tyto dva systémy však mohou být zavádějící a to zejména v případě, že prodávající používá kritéria hodnotícího systému, ale používá je k popisu perly jiné kvality než by systém podle jeho obecného chápání měl popisovat. Prodejce by také mohl použít označení, které v hodnotícím systému není zavedeno (např. „AAAA“), aby naznačil, že jeho perla je lepší (mimo stupnici) než nejvyšší standardní kvalita („AAA“). Ve skutečnosti perla „AAAA“ tohoto prodejce odpovídá mnohem obecnější kvalitě „AAA“ a jeho perly označené jako „AAA“ odpovídají spíše kvalitě „AA“ Používání označené „AAAA“ nebo „AAA+“ je většinou významných prodejců považováno za nesprávné nebo dokonce nečestné. Je pokládáno za způsob jak zákazníkovi účtovat vyšší cenu bez poskytnutí vynikajícího produktu.

Běžnou praxí je, že si prodejci vystavují certifikáty sami, bez znaleckých posudků a bez použití nutné technologie pro stanovování pravosti perel. Tyto certifikáty sice vypadají věrohodně, ale nemají žádnou vypovídající hodnotu a v případě prodeje jsou bezcenné. Takovéto certifikáty si prakticky můžete vystavit sami ve spolupráci s tiskárnou.

Pravé certifikáty jsou opatřeny ochrannou známkou, která zamezuje jejich falsifikaci. Dále je uvedeno mimo jiné jméno a razítko znalce, jeho vzdělání v oboru a číslo certifikátu. Na základě čísla certifikátu je možné si ověřit u znalce, zda tento certifikát opravdu vystavil. Znalec za údaje uvedené v certifikátu ručí, narozdíl od již zmíněných nekvalifikovaných hodnotitelů.

  

Žádejte vždy popis kvality perly písemně

Z výše uvedených důvodů je velmi důležité si být při nákupu perel absolutně jistý významem jakýchkoli popisných hodnotících kritérii používaných prodejcem. Je-li to možné, požadujte písemný popis každého hodnotícího kritéria tak, abyste mohli přesně pochopit, co která hodnota znamená. Spolehliví prodejci rádi a s ochotou splní tento požadavek. Pouze tímto způsobem je možné zhodnotit, zda je cena požadovaná prodejcem odpovídající.

 

Jak poznat pravost perly od imitace?

Jednoduše. Perly by měly v rukou chladit. Jsou těžší než imitace. Perly bez žádných jamek za nízkou cenu působí nevěrohodně. Dalším důležitým faktorem je barevný tón. Jakmile perly vypadají barevně a tvarově úplně stejně jedna jak druhá, jedná se většinou o imitaci. Ověřováním pravosti perel se u nás zabývá Česká gemologická laboratoř.

 

Informace o pravosti perel

Pravé přírodní perly byly a jsou dostupné jenom nejbohatším vrstvám, jsou dílem náhody. Pravé přírodní perly jsou dnes zaměňovány se slovem kultivované, které se stávají dostupnějšími. Kultivace perel je vlastně umělý zásah, kdy se do perlorodky vloží cizí tělísko, dále pak perlorodka reaguje jako v přírodě a brání se tím, že vytvoří perlu. Kultivované perly se nacházejí též v různých cenových relacích. Od nekvalitních až po vysokou kvalitu. Tomu odpovídá také cena. Při posouzení kvality perel se hledí hlavně na barvu, povrch, lesk, tvar a velikost. To vše podléhá módním trendům.